A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новослобідська громада
Конотопський район Сумської області

Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Новослобідської сільської ради на 2018-2020 роки

Дата: 12.03.2020 10:17
Кількість переглядів: 850

 

 

НОВОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПУТИВЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П'ЯТА СЕСІЯ СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 111

 

від  06.02.2018 року

с. Нова Слобода

Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Новослобідської сільської ради на 2018-2020 роки

 

               Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою організації робіт з соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів, що здійснюютьсяна території населених пунктів, з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, Новослобідська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів Новослобідської сільської ради на 2018-2020 роки згідно додатку 1.

2. Контроль        за    виконання   цього    рішення покласти на постійну комісію з питань з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, земельних відносин, архітектури, будівництва, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього природного середовища.

 

Сільський голова                                                          О.О.  Гаркавенко

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 до рішення сільської ради № 111

від 06  лютого 2018 року

 

Програма 
благоустрою населених пунктів Новослобідської сільської ради

на 2018-2020 роки

І. Назва програми: «Програма благоустрою населених пунктів Новослобідської сільської ради на 2018-2020 роки».

Паспорт програми

 1. Назва - Програма «Благоустрій населених пунктів Новослобідської сільської ради на 2018-2020 роки»
 2. Підстава для розробки – Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р.; Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.
 3. Замовник програми – Виконком Новослобідської  сільської ради.
 4. Мета: Забезпечити своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг; покращення транспортного обслуговування населення; освітлення вулиць; вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів; впорядкування кладовищ; проведення озеленення населених пунктів.
 5. Початок – лютий 2018 рік, закінчення – грудень 2020 рік.
 6. Термін виконання – 3 роки.
 7. Загальні обсяги фінансування, в тому числі видатки сільського бюджету – 14280000,00  грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення.

Необхідно забезпечити виконання робіт із благоустрою, із санітарного очищення, проведення робіт з утримання дорожньо-мостового господарства, боротьби зі стихійними сміттєзващами, здійснення заходів щодо належного поводження з твердими побутовими відходами тощо. У бюджеті частково закладено кошти для реалізації програм з благоустрою, але важливо також залучення коштів інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій для виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо організації підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації твердих побутових відходів, ремонту й обслуговування дорожньо-мостового господарства, озеленення території, вуличного освітлення, малих архітектурних форм тощо. На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів.

ІІ. Загальні положення:

Заходи по благоустрою та покращенню санітарного стану населених пунктів ради здійснюється в інтересах жителів Новослобідської територіальної громади, з метою покращення екологічної, демографічної ситуації, створення умов для культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку населення підвідомчої території, підвищення рівня громадського порядку.

ІІІ. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми:

 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
 • Закон України «Про відходи» від 05.03.1998р.;
 • Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.

ІV. Мета Програми:

Метою Програми є організація робіт з соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів, що здійснюються на території населених пунктів, з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

 • поліпшення благоустрою населених пунктів ради;
 • підтримання санітарного стану підвідомчої території на належному рівні;
 • забезпечення своєчасного будівництва, реконструкції та ремонту доріг;
 • покращення транспортного обслуговування населення;
 • підримання належного благоустрою навколо шкільних та дошкільних навчальних закладів;
 • вирішення питань збирання (в т.ч. роздільного) сміття, транспортування, утилізації твердих побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів;
 • впорядкування кладовищ, братських могил, пам’ятних знаків;
 • освітлення вулиць (будівництво та відновлення вуличного освітлення);
 • проведення озеленення населених пунктів.

V. Виконавці Програми:

 • Виконком Новослобідської  сільської ради;
 • КП «Турбота»;
 • підрядні дорожно-будівельні організації;
 • навчальні заклади, розташовані на території сільської ради;
 • підприємства, територіально підпорядковані сільській раді;
 • домовласники;

Основним шляхом і засобом виконання даної Програми є робота Виконкому сільської ради, депутатів сільської ради, а також усвідомлення і допомога всього населення сільської ради при обов’язковому фінансуванні за рахунок коштів місцевого бюджету.

VI. Основні Програмні заходи:

 1. Розробити і здійснити ефективні та комплексні заходи з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;
 2. Організувати належне утримання і раціональне використання територій, охорону та збереження будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, іншого призначення шляхом залучення відповідних спеціалістів (електрик, сторож, тощо);
 3. Створити умови для реалізації прав суб'єктами господарювання у сфері благоустрою населених пунктів;
 4. Здійснити заходи з благоустрою населених пунктів, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, інших об'єктів;
 5. Організувати проведення робіт з ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою комунальної власності;
 6. Розробити генеральні плани населених пунктів, дотримуючись екологічних і санітарних норм, забезпечивши умови для безпечного руху пішоходів та транспорту;
 7. Здійснення контролю за належним дотриманням Правил благоустрою населених пунктів;
 8. Забезпечення проведення капітальних та поточних ремонтів доріг населених пунктів;
 9. Проводити роботи з будівництва та реконструкції вуличного освітлення;
 10. Запровадити роздільне збирання сміття, забезпечити вивіз та утилізацію твердих побутових відходів, облаштувати майданчики для збирання сміття
 11.  Придбання контейнерів для сміття, придбання сміттєвоза.
 12.  Облаштування дитячих майданчиків;
 13. Здійснення благоустрою територій навколо шкільних та дошкільних навчальних закладів Новослобідської сільської ради;
 14.  Освітлення вулиць.
 15. Розчистка вулиць від снігу.
 16.   Ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ.
 17.  Санітарна очистка кладовищ.
 18.  Висадка дерев, кущів, квітів, проведення озеленення населених пунктів.
 19. Забезпечити виконання заходів щодо реалізації Програми благоустрою згідно з обсягами фінансування.

VІI. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів з виконання Програми благоустрою населених пунктів Новослобідської сільської ради на 2018-2020 роки, утримання та ремонту об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету територіальної громади або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших джерел фінансування. Фінансування заходів із благоустрою населених пунктів може здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

Щорічно, враховуючи реальну ситуацію, сільському голові та постійним комісіям можна здійснювати коригування Програми з метою визначення першочергових заходів.

Роботи, що плануються виконуватись в Новослобідській сільській раді:

 • капітальні ремонти дорожнього покриття вулиць населених пунктів територіальної громади, де ще не зроблені такі роботи.
 • поточні ремонти доріг населених пунктів.
 • будівництво пішохідних тротуарів в селах.
 • будівництво, реконструкція, відновлення вуличного освітлення в усіх населених пунктах Новослобідської сільської ради.
 • капітальний ремонт центрального водопостачання.
 • поточні ремонти шкільних та дошкільних навчальних закладів.
 • надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів.
 • придбання сміттєвих контейнерів.
 • придбання сміттєвоза.
 • придбання паливно-мастильних матеріалів для газонокосарок.
 • обслуговування та оплата вуличного освітлення.
 • послуги дорожньої техніки (розчищення доріг від снігу, грейдерування доріг).
 • утримання автомобільних доріг (посипання протиожеледним матеріалом).

VІІI. Очікувані результати реалізації Програми.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

 • збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон;
 • покращення екологічної ситуаці у населених пунктах, підтримуватиметься санітарний стан населених пунктів на належному рівні;
 • збільшиться термін роботи автомобільної техніки;
 • своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг (влаштування білощебеневого покриття ґрунтових доріг);
 • відновлення мережі вуличного освітлення;
 • поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища населених пунктів сільської ради та створення кращих умов для життєдіяльності її мешканців;
 • зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
 • підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;
 • впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання, придбання сміттєвих баків та сміттєвоза для вивозу ТПВ;
 • запровадження системи роздільного збирання сміття.
 • підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення.залучення громадських організацій до участі в заходах, передбачених Програмою;
 • формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг.

Очікуванні результати виконання. При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна, демографічна ситуація, поліпшаться умови для культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку населення підвідомчої території, підвищиться рівень громадського порядку.

Контроль за виконанням – постійна комісія з питань  комунальної власності, житлово-комунального господарства, земельних відносин, архітектури, будівництва, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього природного середовища

Термін звітності – 1 раз на рік.

 

Секретар сільської ради                                          О.А. Мірошнікова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів «Програма благоустрою населених пунктів

Новослобідської сільської ради на 2018-2020 роки»

п/п

Найменування заходу

Сума коштів місцевого бюджету, грн.

2018-2020 роки

1

Проводити місячники з благоустрою, санітарного очищення та оновлення екологічної обстановки

Коштів не потребує

2

Проводити загальні сільські та селищний суботники

Коштів не потребує

3

Утримання та захоронення твердих побутових відходів, впровадження роздільного збирання сміття. Облаштування майданчиків для збору ТПВ. (Придбання дизельного палива, запчастин).

1700000,00

4

Прибирання та обкоси придорожньої зони, скверів, парків, кладовищ, прибудинкових територій. (Придбання бензину, мастильних матеріалів, тримеру та запчастин на газонокосилок.)

975000,00

5

Ремонт пам’ятників та благоустрій прилеглої території навколо них

430000,00

6

Придбання лавочок, павільонів та бесідок для парків

935000,00

7

Благоустрій кладовища, ремонт під’їзних шляхів та огорожі до кладовищ

1100000,00

8

Оплата послуг із благоустрою населених пунктів

360000,00

9

Поточний ремонт автобусних зупинок, облаштування нових.

150000,00

10

Послуги з поточного ремонту спортивних та дитячих майданчиків

111000,00

11

Послуги з замітання вулиць, прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг і тротуарів; чищення доріг і громадських місць та інші послуги.

750000,00

12

Утримання зелених насаджень: відновлення клумб, газонів, квітників;

135000,00

13

Придбання вапна та щіток для побілки об’єктів благоустрою

47000,00

14

Вивіз ТПВ (прибирання вулиць)

970000,00

15

Придбання інвентарю для проведення робіт з благоустрою

410000,00

16

Придбання фарби для фарбування об’єктів благоустрою

1220000,00

17

Придбання пакетів та мішків для сміття

50000,00

18

Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення, послуги з техобслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення, оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2000000,00

19

Забезпечення безпеки руху в зимовий період (очищення доріг від снігу)

1100000,00

20

Транспортні послуги

70000,00

21

Забезпечення виділення фінансування з сільського бюджету для оплати праці сторожів, електрика, відрядження, навчання, тощо

1030000,00

22

Організація та проведення громадських робіт на території сільської ради з залученням безробітних осіб

437000,00

23

Придбання сміттєбаків для роздільного збирання ТПВ

300000,00

 

Всього:

14280000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи подобається вам наш сайт?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь