Новослобідська громада
Конотопський район Сумської області

Про  затвердження  Програми      забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп  населення до об’єктів громадського призначення Новолобідської сільської ради на 2018-2020 роки

Дата: 12.03.2020 10:15
Кількість переглядів: 1419

 

 

НОВОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПУТИВЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

від 16.07.2018 року

с. Нова Слобода

Про  затвердження  Програми      забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп  населення до об’єктів громадського призначення Новолобідської сільської ради на 2018-2020 роки

 

Керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Указу Президента України від 19 травня 2011 р. № 588 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями», Новослобідська  сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  Програму забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп  населення до об’єктів  громадського призначення Новослобідської сільської ради на 2018-2020 роки (додається).

           2. Відділам та структурним підрозділам сільської ради, виконавчому комітету сільської ради, комунальним закладам забезпечити виконання заходів Програми відповідно до своїх повноважень.

           3. Відділам: фінансів та економічного розвитку; бухгалтерського обліку та  господарського забезпечення; освіти, молоді та спорту; житлово-комунального господарства, містобудування, цивільного захисту населення, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами   та комунальним закладам Новослобідської сільської ради при формуванні показників сільського бюджету на відповідні роки передбачити кошти на фінансування заходів Програми.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку (Павловська Н.О.).

 

Сільський голова                          О.О. Гаркавенко

 

 

 

 

 

Додаток

 до рішення сільської ради

від 16.07.2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

до об'єктів громадського призначення Новослобідської  сільської  ради

на 2018 – 2020 роки

 

 

 

 

(далі Програма)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Нова Слобода

2018рік

Паспорт Програми

 

1.Ініціатор розробленняПрограми

Новослобідськасільська рада

2. Підстава для виконання Програми

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закони України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Указу Президента України від 19 травня 2011 р. № 588 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями»,

3. Розробник Програми

Новослобідська сільська рада

4.Співрозробники Програми

Відділ ЖКГ, містобудування, цивільного захисту населення, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Новослобідської сільської ради

5. Головний розпорядник коштів

Новослобідська сільська рада

6. Учасники Програми

Новослобідська сільська рада; відділ ЖКГ, містобдування, цивільного захисту населення, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами ;відділ освіти,молоді та спорту;відділ фінансів та економічного розвитку; комунальні заклади

7. Строк виконання Програми

2018 – 2020 роки

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Сільський бюджет

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

  42,0 тис.грн.

 

 

 

Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямовано Програму

 

В Новослобідській сільській раді, як і в цілому по Україні, з кожним роком зростає чисельність інвалідів, громадян похилого віку, осіб, які потребують постійного догляду і соціальної підтримки.

Програма розроблено відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Указу Президента України від 19 травня 2011 р. № 588 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями».Розроблення Програми зумовлене необхідністю подальшого створення умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів громадського призначення, утримання в належному стані існуючих об’єктів та будівництво, при необхідності нових.

 

Визначення мети Програми

 

Метою Програми є подальше посилення соціального захисту осіб з обмеженими   фізичними   можливостями   та   інших   маломобільних   груп населення,  створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, реалізації ними права на участь в економічній, політичній, соціальній та культурній сферах суспільного життя.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

Здійснення визначених Програмою заходів сприятиме подальшому формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції інвалідів, що дасть змогу досягти відчутного соціального ефекту - повернення до професійної та громадської діяльності інвалідів, стовідсоткового забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації та надання комплексу реабілітаційних послуг.

 

Напрями діяльності:

 

-забезпечення безперешкодного доступу до місць загального користування інвалідів-ко-лясочників;

-забезпечення вільного пересування інвалідів з фізичними вадами в місцях загального користування, громадському транспорті;

-підтримка інвалідів та інших найбільш вразливих верств населення  у вирішенні матеріально-побутових проблем;

-створення сприятливих умов для широкого залучення людей з інвалідністю до творчої діяльності, фізкультури та спорту;

-проведення інвентаризації будівель, у першу чергу, державних установ, та облаштування їх безбар’єрним доступом для осіб з особливими потребами;

-сприяти у зміцненні матеріальних баз та оснащенні закладів, в яких навчаються та реабілітуються діти-інваліди;

-забезпечення доступності інвалідів до здобуття професійно-технічної та вищої освіти;

-проведення широкої роз’яснювальної роботи серед населення району, керівників підприємств, установ та організацій щодо потреб осіб з особливими потребами, толерантного ставлення до них.

 

Фінансово-економічне обґрунтування Програми

 

Виконання Програми забезпечується виконавчим комітетом за рахунок коштів, передбачених сільським бюджетом на зазначену мету, залучення коштів підприємств та організацій всіх форм власності.

Щорічно при формуванні сільського бюджету планується передбачати, виходячи із фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями  та інших маломобільних груп населення до об'єктів житлового та громадського призначення на 2018 – 2020 роки,орієнтовно витрати на їх реалізацію складають 42,0тис.грн.

 

 

Створення умов для безперешкодного доступу осіб з

обмеженими можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури

 

1. Забезпечувати під час проектування, будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів житлового та громадського призначення безбар’єрний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями за умов дотримання державних будівельних норм.

2. Здійснювати контроль за оновленням бази даних об’єктів, які підлягають здачі в експлуатацію, в першу чергу тих, на які виділено цільові кошти державного та місцевих бюджетів.

3. Проводити моніторинг житлового фонду, у якому проживають особи з обмеженими фізичними можливостями, для здій­снення заходів з облаштування окремих будинків спеціально обладнаних і пристосованих для проживання в них людей з обмеженими фізичними можливостями.

4. У процесі формування вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі забезпечити обладнання зон пішохідних переходів розміткою.

5. Провести роботу щодо створення вільного та безпечного пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення тротуарами та пішохідними шляхами, влаштувавши ухили та понижені бордюри.

6. Забезпечити встановлення на вулицях сільської ради знаків дорожнього руху щодо стоянок автотранспорту інвалідів.

 

Створення банку даних  щодо інвалідів та дітей-інвалідів

1. Підтримувати в належному стані:

- банк даних щодо інвалідів і дітей-інвалідів, які потребують забезпечення санаторно-курортним лікуванням, спеціальним автотранспортом, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення тощо;

- реєстр реабілітаційних установ та суб'єктів господарювання, які займаються розробленням, виготовленням, реалізацією, ремонтом технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення та наданням послуг інвалідам та дітям-інвалідам.

2. Забезпечити наповнення  банку даних щодо інвалідів та дітей-інвалідів відомостями:

- про осіб, що пройшли огляд медико-соціальними експертними комісіями та лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів;

- з урахуванням характеру, причин інвалідності, освітнього і професійного рівня, потреби у зайнятості та працевлаштуванні.

 

 

Співробітництво з громадськими організаціями інвалідів

 

1. Налагодити практику погодження з громадськими організаціями інвалідів проектів нормативно-правових актів, що стосуються інтересів інвалідів, а також залучення їх до відповідних заходів.

2. Не допускати випадків виселення громадських організацій інвалідів з приміщень, в яких вони здійснюють статутну діяльність.

3. При придбанні товарно-матеріальних цінностей для державних установ, надавати перевагу продукції, яка виготовляється установами всіх форм власності на підприємствах громадських організацій інвалідів.

4. Забезпечити умови для широкого залучення людей з інвалідністю до мистецтва та творчої діяльності.

 

Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію сільської ради  з питань планування, бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку, яка несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи координації  виконання  Програми.

 

Додаток

до програми

План заходів

щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об'єктів громадського  призначення  Новослобідської  сільської  ради на 2018 – 2020 роки

п/п

Змістзаходів

Термін

виконання

Сума витрат тис. грн.

Відповідальні

виконавці

1

Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГН

(облаштування позначеного спеціальною піктограмою місця для особистого автотранспорту МГН поблизу входу;пониження висоти бортового каменю в місцях перетину тротуарів із проїзною частиною до 0,02 м)

2018-2020

10,0

Відділ ЖКГ

2

Пандус на вході до будівлі

2018-2020

 

Відділ ЖКГ

3

Сходи на вході та всередині будівлі

2018-2020

 12,0

Відділ ЖКГ

4

Кнопки швидкого виклику

2018-2020

 20,0

Відділ ЖКГ

 

Разом по рокам

2018

2019

2020

6,0

12,0

24,0

 

 

Разом

 

42,0

 


 

Секретар сільської ради                                              О.А. Мірошнікова

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи подобається вам наш сайт?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь