Новослобідська громада
Конотопський район Сумської області

Про програму національно патріотичного виховання дітей та молоді на 2018 – 2020 роки

Дата: 12.03.2020 10:18
Кількість переглядів: 1010

 

 

НОВОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПУТИВЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТА СЕСІЯ СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н НЯ  №  168

 

від  13.03.2018 року

с. Нова Слобода

Про програму національно патріотичного виховання дітей та молоді на 2018 – 2020 роки

 

 

З метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації       української молоді, що проживає на території Новослобідської сільської ради, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості, розглянувши пропозиції обласної державної адміністрації, відповідно до Указу Президента України від 13.10.2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 №743-р «Про затведження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Новослобідська сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді Новослобідської сільської ради на 2018-2020 роки (додається).

2. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради..

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Новослобідської сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, освти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту,соціальної політики, прав людини,законності, запобігання та протидії корупції.

 

 

 

Сільський голова                                             О.О. Гаркавенко

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 до рішення сільської ради № 168

від 13  березня  2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Програма національно-патріотичного

виховання дітей та молоді на 2018 – 2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ

Програми національно-патріотичного виховання

дітей  та молоді на 2018 -2020 роки

(далі - Програма)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Новослобідська сільська рада

2.

Розробник Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

3.

Співрозробники Програми

Заклади освіти Новослобідської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

5.

Учасники Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради, заклади освіти Новослобідської сільської ради

6.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Новослобідської сільської ради

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

у тому числі:

18906,0 гривень

8.1.

коштів місцевого бюджету

18906,0 гривень

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді сьогодні є  одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України та рідного краю.

Говорячи про розвиток та формування системи патріотичного виховання дітей та молоді в Новослобідській громаді, слід враховувати те, що громада є прикордонною територією, і з одного боку часто стереотипно сприймається, як Путивльський район, що і в мовному, і в традиційному аспектах має проросійську зорієнтованість. Але на прикладах реальних дій Новослобідська громада є  патріотично спрямованою.

Проте досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей та молоді не приділялось достатньої уваги. Ініціативи, заходи, проекти як на Всеукраїнському рівні, так і на місцевому, мають поодинокий або ситуативний характер. Низка нормативно-правових актів, що мали визначати позицію держави у напрямку національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, так і залишилися не прийнятими або на стадії виключно формального виконання.

Розуміння національно-патріотичного виховання не має чітко вираженої системності та носить, скоріше, абстрактний характер. На належному рівні не налагоджено постійну партнерську співпрацю з інститутами громадянського суспільства, що мають відігравати першочергову та вирішальну роль у формуванні системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Ще одним проблемним  питанням напрямку є відсутність системи підготовки фахівців національно-патріотичного виховання, належної методичної бази, сучасних інноваційних механізмів, форматів, форм роботи з дітьми та молоддю.

Низьким також на сьогодні є рівень інформаційного забезпечення як самої молодіжної спільноти, так і тих, хто працює у напрямку національно-патріотичного виховання та за своїми посадовими обов’язками, а частіше – громадянським покликанням, бере на себе відповідальність відповідного виховання підростаючого покоління.

У зв’язку з цим, як на державному, так і на локальному рівнях, актуалізувалася низка більш глобальних проблем, а саме:

відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;

брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-патріотичного виховання;

брак духовності і моральності у суспільстві;

наявність імперсько-тоталітарних рудиментів у суспільній свідомості та зумовлених нищенням української духовно-культурної спадщини та історичної пам’яті розбіжностей в уявленнях про історичне минуле, зокрема про тоталітар-

ну добу, голодомори і політичні репресії;

відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;

недостатня нормативно-правова урегульованість сфери національно-патріотичного виховання;

недостатній рівень гармонізації законодавства й управлінських практик у сфері формування громадянської позиції з законодавством та кращими практиками держав Європейського Союзу та інших розвинутих держав;

відсутність єдиних стандартів щодо процесів, суб’єктів, їх компетенції та повноважень, якості діяльності у сфері національно-патріотичного виховання;

недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у навчальних закладах для організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання;

відсутність єдиного обов’язкового підходу у фінансовому та матеріально-технічному забезпеченні як об’єктів інфраструктури, так і напрямку національно-патріотичного виховання в цілому.

Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому вкрай важливому для держави процесу системності.

На сьогодні наша громада має достатній як людський, так і матеріально-технічний потенціал задля створення єдиної цілісної системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді. І, безумовно, фундаментальну роль у цьому процесі має займати держава в цілому та місцева влада зокрема.

Тому першочерговою задачею, на виконання якої має бути спрямована дана програма, має стати налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці як відповідних державних структур, так і, безумовно, інститутів громадянського суспільства, ініціативних груп та створення належного методологічного підґрунтя для якісного розвитку, удосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Новослобідській громаді. Максимальну увагу при цьому слід приділяти роботі навчальних та позашкільного закладів, які, починаючи з дошкільного віку, повинні формувати у підростаючого покоління сталу національно орієнтовану систему цінностей.

 

3. Мета Програми

Програма відповідає Стратегії національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015, якою визначено основні пріоритети, напрямки та ідеологічні засади розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Метою Програми є створення концепції розвитку системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді Новослобідської сільської ради на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за власну державу, усвідомлення громадянського обов’язку та готовності стати на захист її цілісності.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху в Україні. Також національно-патріотичне виховання має здійснюватися на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013 - 2014 роках, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

У національно-патріотичному вихованні дітей та молоді важливо використати і виховний потенціал, пов’язаний із героїзмом українців, які боролися в арміях держав - учасників Антигітлерівської коаліції та в рухах опору нацистській Німеччині та її союзникам під час Другої світової війни 1939 - 1945 років, учасників міжнародних операцій з підтримки миру і безпеки.

Також одним із важливих чинників національно-патріотичного виховання має бути шанобливе ставлення до пам’яті жертв комуністичного та інших тоталітарних режимів в Україні, зокрема жертв Голодомору, політичних репресій і депортацій.

Водночас важливою складовою національно-патріотичного виховання має стати поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, мистецтва, спорту.

Проте на сьогодні, за умови відсутності єдиної державної Концепції національно – патріотичного виховання, наявним є брак фундаментальної  методологічної бази щодо розвитку напрямку. Тому для досягнення мети Програми необхідним є виконання ряду першочергових завдань, а саме:

  1. Налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці як відповідних державних структур, так і, безумовно, інститутів громадянського суспільства та ініціативних груп.
  2. Створення належного методологічного підґрунтя для якісного розвитку, удосконалення системи національно – патріотичного виховання дітей та молоді в Новослобідській громаді.
  3.  Застосування, як основного, принципу делегування повноважень та управлінських рішень від органів влади до інститутів громадянського суспільства, створюючи,  при цьому, конкурентоспроможне середовище для останніх.
  4. Підтримка та популяризація регіональних інноваційних підходів, кращих практик та дієвих форм роботи з дітьми та молоддю у напрямку національно-патріотичного виховання.

Шляхами та засобами виконання зазначених завдань є наступні:

1. Впровадження заходів, спрямованих на підвищення рівня національно-патріотичного виховання молоді, шляхом як урізноманітнення форм та методів роботи, так і підвищення рівня професійності кола тих осіб, якими забезпечується зазначений виховний процес.

2. Вивчення та впровадження в дію кращих, як регіональних, так і Всеукраїнських практик національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

3. Проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікаційного рівня та підготовку спеціалістів, що опікуються питанням національно-патріотичного виховання дітей та молоді в освітніх, позашкільному закладах, оздоровчих таборах тощо.

4. Створення єдиної мережі установ та організацій, спільнот практикумів щодо напрацювання єдиних підходів та спільного бачення розвитку в Новослобідській громаді напрямку національно – патріотичного виховання дітей та молоді.

5. Інформування населення шляхом розробки та видання відповідних інформаційно – методичних матеріалів, щодо нових підходів, розвитку системи національно-патріотичного виховання.

З метою ефективного втілення у практику зазначених шляхів реалізації Програми та її ресурсного забезпечення визначено основні пріоритети, напрямки та механізми реалізації та впровадження національно – патріотичного виховання дітей та молоді:

 

 

 

З метою ефективного розвитку зазначених пріоритетів Програми важливим є дотримання принципів прозорості, відкритості, доступності (у тому числі щодо використання фінансових ресурсів), делегування повноважень та створення конкурентоспроможного середовища.

 

5. Обґрунтування обсягів та джерел фінансування,
строки та етапи виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених у галузі рішенням Новослобідської сільської ради про бюджет Новослобідської сільської ради на відповідний рік та інших, передбачених законодавством джерел. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми, становить 18906,0 гривень гривень, з них кошти місцевого бюджету–18906,0 гривень гривень.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у таблиці:

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми, тис. гривень

 

Обсяг коштів, які

пропонується залучити на виконання програми

По роках,

 гривень:

Усього витрат на виконання програми

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

6302,0

6302,0

6302,0

18906,0 гривень

місцевий бюджет

6302,0

6302,0

6302,0

18906,0 гривень

           

6. Перелік завдань, заходів Програми

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблем та досягнення мети Програми, наведені у додатку до Програми.

7. Результативні показники Програми

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити на 10% кількість дітей та молоді, охоплених заходами національно-патріотичного виховання різного формату;

урізноманітнити та запровадити нові форми та формати роботи з дітьми і молоддю у напрямку національно-патріотичного виховання, зробивши найефективніші з них обов’язковими не лише до виконання, але й до щорічного збільшеного  фінансування;

підтримати та розширити  існуючу мережу установ та організацій, що провадять свою діяльність у напрямку національно – патріотичного виховання;

провести мінімум по два навчально-практичних заходи щодо розвитку кожного з пріоритетів напрямку національно-патріотичного виховання та два узагальнюючих обласних форуми;

забезпечити підвищення кваліфікаційного рівня понад 40 працівників та спеціалістів напрямку національно-патріотичного виховання, у першу чергу,  структурних підрозділів районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, сільських та селищних рад;

здійснити аналіз духовних орієнтирів дітей та молоді, рівня їх знань щодо мілітарної культури, ставлення до військово – патріотичного виховання тощо;

створити конкурентоспроможне середовище для інститутів громадянсь-

кого суспільства, у тому числі шляхом застосування конкурсних засад фінансової підтримки їх проектів та заходів за рахунок бюджетних коштів;

забезпечити створення Молодіжного центру дозвілля, підвищити рівень активності молоді громади, збільшивши рівень зацікавленості та участі  органів влади у реалізації напрямку національно-патріотичного виховання;

У разі потреби здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи подобається вам наш сайт?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь