Новослобідська громада
Конотопський район Сумської області

Про затвердження Комплексної програми «Забезпечення службової діяльності Путивльського районного військового комісаріату, призову громадян України на строкову службу, за контрактом до лав Збройних Сил України та облаштування державного кордону на 201

Дата: 12.03.2020 10:20
Кількість переглядів: 518

 

 

НОВОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПУТИВЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П'ЯТА СЕСІЯ СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 112

 

від  06.02.2018 року

с. Нова Слобода

Про затвердження Комплексної програми «Забезпечення службової діяльності Путивльського районного військового комісаріату, призову громадян України на строкову службу, за контрактом до лав Збройних Сил України та облаштування державного кордону на 2018-2020 роки»

 

З метою запобігання збройній агресії, зменшення збитків, непоправних втрат у разі її виникнення та ефективна ліквідація наслідків агресії, відповідно до вимог законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову службу», Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Новослобідська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Комплексну програму «Забезпечення службової діяльності Путивльського районного військового комісаріату, призову громадян України на строкову військову службу та за контрактом до лав збройних сил України, та облаштування державного кордону на 2018-2020 роки» ( додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Новослобідської сільської ради .

 

 

 

Сільський голова                                                          О.О.  Гаркавенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 до рішення сільської ради № 112

від 06  лютого 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна програма «Забезпечення службової діяльності Путивльського районного військового комісаріату, призову громадян України на строкову військову службу, за контрактом до лав Збройних Cил України та облаштування державного кордону на 2018-2020 роки»

(далі-Програма)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Нова Слобода

 2018 рік

  1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Новослобідська  сільська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу про розробку Програми

 

3.

Розробник Програми

Новослобідська сільська рада

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Новослобідська  сільська рада

6.

Учасники Програми

Новослобідська сільські рада Путивльського району, Путивльський районний військовий комісаріат, підприємства, установи, організації

7.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

бюджет сільської ради

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

120320,00 грн

 

 

 

у тому числі:

-

9.1

сільський бюджет

120320,00 грн.

9.2

кошти інших джерел

-

 

1.Вступ

      Програма визначає цілі, завдання забезпечення якісного виконання завдань військовим комісаріатом щодо призову на військову строкову службу, за контрактом,  призову за мобілізацією  та забезпечення підрозділів територіальної оборони громади. За кожним напрямком сформульовані проблемні питання. Заходи, що реалізуються, повинні закласти основу для створення умов виконання завдань військовим комісаріатом на території Новослобідської сільської ради.

         Відповідно до Програми головні завдання будуть спрямовані на поступове нарощування зусиль  військового комісаріату щодо покращення організації призову на строкову військову службу, відбору на військову службу за контрактом та забезпечення підрозділів територіальної оборони громади, а також створить умови для покращення умов функціонування відділу прикордонної служби ,,Нова Слобода” Сумського прикордонного загону, дотримання законодавства з питань забезпечення прикордонного режиму та протидії нелегальній міграції.

         Напрями та заходи програми конкретизуються в додатку 3.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Конституція України встановлює, що оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпечення економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, Збройних Сил України, справою всього народу.

Закон України «Про оборону України» встановлює засади оборони нашої держави, а також повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, обов'язки підприємств, установ, організацій, посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони.

Статтею 7 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлено порядок фінансування мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема, з місцевих бюджетів фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

Виконання військового обов'язку громадянами України у відповідності до частини 7 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районні військові комісаріати.

Так, на сьогодні, існують проблеми, які потребують невідкладного розв’язання: - низький рівень матеріального та фінансового забезпечення військовослужбовців;

- ускладнення зовнішньополітичної та внутрішньополітичної  обстановки в Україні;

- неналежне проведення оголошення та часткової мобілізації;

- недостатня взаємодія  органів місцевого самоврядування з Путивльським  військовим комісаріатом щодо забезпечення роботи призовної дільниці та мобілізаційної підготовки місцевого значення;

- недостатня готовність населення для участі в обороні та вирішені комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

З метою ефективної реалізації завдань цивільного захисту, зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди об'єктам, матеріальним і культурним цінностям та довкіллю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, органи місцевого самоврядування, підпорядковані їм сили і засоби, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, добровільні рятувальні формування здійснюють оповіщення та інформування, спостереження і лабораторний контроль, укриття у захисних спорудах, евакуацію, інженерний, медичний, психологічний, біологічний, екологічний, радіаційний та хімічний захист.

Для забезпечення укриття населення в населених пунктах створюється фонд захисних споруд шляхом:

-  комплексного освоєння підземного простору населених пунктів для взаємопогодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

  • обстеження і взяття на облік підземних і наземних будівель та споруд, що відповідають вимогам захисту, споруд підземного простору населених пунктів, гірничих виробок і природних порожнин;
  • дообладнання з урахуванням вимог захисту підвальних та інших заглиблених приміщень;
  • будівництва заглиблених споруд, інших нерухомих об'єктів, пристосованих для виконання завдань цивільного захисту;
  • будівництва в період загрози виникнення надзвичайних ситуацій найпростіших сховищ та укриттів;

На даний час є ряд проблем щодо цивільного захисту населення: захисні споруди були побудовані ще в радянські часи та не відповідають нормам по захисним властивостям, в деяких спорудах відсутні елементарні умови перебування, відсутнє освітлення, водопостачання та водовідведення, засоби комунікації

В останні часи гостро постало питання по врегулюванню облаштування державного кордону, що проходить на території Новослобідської сільської ради. У зв’язку з незадовільним забезпеченням в умовах проведення антитерористичної операції відділ прикордонної служби «Нова Слобода» Сумського прикордонного загону потребує у забезпеченні матеріальними цінностями для здійснення інженерного облаштування, всебічного забезпечення життєдіяльності підрозділу та виконання завдань, покладених на Державну прикордонну службу України.

 

3. Визначення мети Програми

Метою Приграми є створення всіх необхідних умов для запобігання воєнному нападу та для збройної відсічі можливій агресії у будь-який час і за будь-яких обставин.

Запобігання збройній агресії, зменшення збитків, непоправних втрат у разі її виникнення та ефективна ліквідація наслідків агресії, відповідно до вимог законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України є одним з пріоритетів у діяльності органів місцевого самоврядування, органів військового управління.

 Програма покликана вирішити проблеми:

- забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами, для доставки призовників та військовозобов’язаних на пункти збору;

- забезпечення часткової мобілізації та боєздатності мобілізованих;

- матеріально-технічне забезпечення та підтримання мобілізаційної готовності сільської ради, Путивльського  військового комісаріату на належному рівні, необхідному для виконання завдань відповідно до наданих повноважень;

-  своєчасне вжиття попереджувальних заходів з питань обороноздатності;

- удосконалення системи захисту національних інтересів на державному кордоні України;

- створення належних умов щодо організації шефства над підрозділом з охорони державного кордону на території Новослобідської сільської ради.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Досягнення мети та розв’язання наявних проблем передбачено шляхом:

- створення умов для реалізації комплексних заходів щодо ефективної співпраці органів місцевого самоврядування та Путивльського районного військового комісаріату під час виконання Програми щодо забезпечення обороноздатності та мобілізаційної підготовки на території району;

- залучення до комплектування військ мобілізаційних ресурсів в повному обсязі, що надасть змогу якісного комплектування Збройних Сил України молодим поповненням під час призовів громадян на строкову військову службу та військовозобов’язаних  для проходження служби в Збройних Силах України;

- забезпечення функціонування та розвитку системи цивільного захисту, сталого функціонування системи оповіщення про військову загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

- зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди об'єктам, матеріальним і культурним цінностям та довкіллю в разі виникнення військових дій та надзвичайних ситуацій;

- нарощування зусиль щодо удосконалення охорони державного кордону України, забезпечення ефективної протидії протиправній діяльності (в тому числі нелегальній міграції та контрабандній діяльності) на ділянці Сумського прикордонного загону у межах Путивльського району;

- забезпечення виконання Програми за рахунок бюджету сільської ради.

Фінансування заходів щодо виконання Програми наведені у додатку 1.

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення виконання вимог законодавства, що регулює питання забезпечення обороноздатності та мобілізаційної підготовки;

- здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури;

-  сприяння належній роботі районної призовної комісії;

- брати участь у забезпеченні індивідуальними засобами захисту та обмундируванням мобілізованих;

- забезпечення виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України відповідно до мобілізаційних планів;

- створення системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

- систематично аналізувати стан організації шефства над підрозділом з охорони державного кордону, за результатами аналізу розробляти пропозиції щодо покращення цієї роботи;

- надання допомоги в облаштуванні додаткових сил та засобів охорони державного кордону в межах Новослобідської сільської ради;

- участь відділу прикордонної служби «Нова Слобода» Сумського прикордонного загону у зміцненні військово-патріотичного виховання молоді та піднесення престижу прикордонної служби.

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Програма визначає напрямки діяльності сільської ради, підприємств, установ та організацій, які приймають участь у її реалізації відповідно до наданих повноважень.

Основні напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Новослобідська  сільська рада.Підприємства, установи та організації, що є учасниками Програми здійснюють аналіз стану реалізації Програми і щороку до 1 лютого надають інформацію про її виконання Новослобідській  сільській раді.

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

Обсяг коштів, що пропо-нується залучити на виконання Програми

Роки виконання

Усього витрат на виконання Програми

І етап

ІІ етап

2018

2019

2020

Обсяг ресурсів, усього,

120,32

 

53,44

 

33,44

 

33,44

у тому числі:

Новослобідська сільська рада

120,32

53,44

33,44

33,44

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи подобається вам наш сайт?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь