A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новослобідська громада
Конотопський район Сумської області

Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності  Новослобідської сільської ради на 2018 - 2020 роки 

Дата: 12.03.2020 10:26
Кількість переглядів: 824

 

НОВОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПУТИВЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

від 16.07.2018 року

с. Нова Слобода

Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності  Новослобідської сільської ради на 2018 - 2020 роки 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергозбереження», Указом Президента України № 679/2008 від 28.07.08 р. «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»; Концепцією діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні енергетичної безпеки України, затвердженої постановою КМУ від 19.01.1998р. № 48; Комплексної державна програма енергозбереження України, затвердженої постановою КМУ від 05.02.1997р. №148; Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням КМУ від 15.03.2006 р. № 145-р., Новослобідська сільська рада

ВИРІШИЛА:

           1. Затвердити Програму енергозбереження  та енергоефективності  Новослобідської сільської ради на 2018-2020 роки (додається).
           2. Відділам та іншим структурним підрозділам, виконавчому комітету  сільської ради , комунальним закладам забезпечити виконання заходів Програми відповідно до своїх повноважень.

           3. Відділам: фінансів та економічного розвитку; бухгалтерського обліку та  господарського забезпечення;освіти,молоді та спорту;житлово-комунального господарства,містобудування,цивільного захисту населення, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами та комунальним закладам Новослобідської сільської ради при формуванні показників сільського бюджету на відповідні роки передбачити кошти на фінансування заходів Програми.

             4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування,бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку (Павловська Н.О.)

 

 

Сільський голова                              О.О. Гаркавенко

 

 

 

 

Додаток

 до рішення сільської ради

від 16.07.2018 року


 

 

 

 

 

 

 


ПРОГРАМА

енергоефективності та енергозбереження Новослобідськоїсільської ради

на 2018 - 2020 роки

 

(далі – Програма)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Нова Слобода

2018 рік

 

 

І. Паспорт Програми

 

1.Ініціатор розроблення Програми

Новослобідська сільська рада

2. Підстава для виконання Програми

Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергозбереження», Указу Президента України № 679/2008 від 28.07.08 р. «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»; Концепції діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні енергетичної безпеки України, затвердженої постановою КМУ від 19.01.1998р. № 48; Комплексної державна програма енергозбереження України, затвердженої постановою КМУ від 05.02.1997р. №148; Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням КМУ від 15.03.2006 р. № 145-р.

3. Розробник Програми

Новослобідська сільська рада

4.Співрозробники Програми

Відділ ЖКГ, містобдування, цивільного захисту населення, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Новослобідської сільської ради

5. Головний розпорядник коштів

Новослобідська сільська рада

6. Учасники Програми

Новослобідська сільська рада;відділ ЖКГ, містобудування, цивільного захисту населення, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами ;відділ освіти,молоді та спорту;відділ фінансів та економічного розвитку; комунальні заклади

7. Строк виконання Програми

2018 – 2020 роки

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Сільський бюджет--2358,746   тис. грн.

Обласний бюджет-3366,091тис.грн.

Державний бюджет-2530,991тис.грн.

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

_8255,828 тис.грн.

І. Загальніположення

Програма енергозбереження та енергоефективності Новослобідської сільської ради на 2018-2020роки (далі - Програма) розроблена виконкомом  сільської ради відповідно до вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергозбереження», Указу Президента України № 679/2008 від 28.07.08 р. «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»; Концепції діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні енергетичної безпеки України, затвердженої постановою КМУ від 19.01.1998р. № 48; Комплексної державна програма енергозбереження України, затвердженої постановою КМУ від 05.02.1997р. №148; Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням КМУ від 15.03.2006 р. № 145-р.Зміни та доповнення до програми вносяться на черговій сесії сільської ради.

ІІ. Мета Програми

Программа розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі енергозбереження та раціонального використання енергетичних ресурсів. Основна мета Програми: скорочення споживанняе нергоресурсів об’єктами бюджетної та комунальної сфери, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в будівлях бюджетної та комунальної сфери за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм.  

 

Забезпечення умов щодо виявлення, перш за все, внутрішніх (галузевих) джерел фінансування енергозберігаючих заходів та залучення інвестицій. Популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері.

 

ІІІ. Основні завдання програми

Основним завданням програми є визначення комплексу узгоджених і взаємопов’язаних організаційних, технічних, економічних, правових та інших заходів, які здійснюватимуться в рамках реалізації Програми із застосуванням програмно-цільового методу.

Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на сучасному етапі є одним із найважливіших стратегічних завдань соціально-економічного розвитку України і є пріоритетним в розвитку ради. Але якщо для промислового виробництва реальним результатом енергозбереження є зниження енергоємності продукції, то в бюджетній сфері стимулювати економію енергоресурсів складніше. Саме тому Программа енергозбереження та енергоефективності сільської ради на 2018-2020 роки розроблена з метою втілення комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження.

Об'єктами Програми є будівлі бюджетних установ та закладів, інженерні споруди різного функціонального призначення ( водопостачання), пов'язані з підвищенням ефективності використання палива та енергії.

Суб'єктами Програми у сфері енергозбереження є соціально-культурні заклади і бюджетні установи галузей освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення села, місцевого самоврядування, надавачі послуг з водопостачання.

Зважаючи на те, що основними споживачами палива та енергії  у бюджетній сфері являються заклади освіти та охорони здоров’я, тому більшу увагу у Програмі приділено саме цим галузям і першочергові заходи з енергозбереження переважно стосуються закладів освіти і охорони здоров’я , а також закладам місцевого самоврядування сільської ради.

ІV. Очікуванірезультатизаходівпрограми

Виконання Програми надасть можливість забезпечити реалізацію державної політики у сфері енергозбереження.

Очікувані результати: зменшення споживання палива та енергії бюджетними закладами; зменшення споживання електричної енергії бюджетними закладами; покращення матеріально-технічної бази та інженерних мереж бюджетних закладів; підвищення рівня обізнаності працівників бюджетної сфери з питань енергоефективності.

V. Джерела фінансування заходів Програми

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися у межах коштів, що передбачатимуться  у відповідних бюджетах на програми і заходи на території сільської ради на 2018-2020 роки, обласного та державного бюджету, а також із залученням інших джерел, не заборонених чиним законодавством України.

Обсяги коштів будуть визначатися, виходячи з необхідності забезпечення виконання у відповідних роках заходів Програми, орієнтовно витрати на їх реалізацію складають 8255,828тис.грн.

VI. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію сільської ради  з питань планування, бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку,яка несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи координації  виконання  Програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до програми

План заходів

енергоефективності та енергозбереження

Новослобідської сільської ради на 2018 - 2020 роки

 

п/п

Зміст заходів

Термін

викона

ння

Сума витрат

тис. грн.

Бюджет

Відповідальні

виконавці

1

Реконструкція системи теплопостачання із встановленням твердопаливного котла у Князівському навчально-виховному комплексі:загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів-дошкільному навчальному закладі Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області

2018-2020

754,886

Обласний-85%(641,653)

Сільський-15%(113,233)

Відділ освіти,молоді та спорту

2

Реконструкція топкової  із встановленням твердопаливного котла у Новослобідському навчально-виховному комплексі:загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів дошкільному навчальному закладі Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області

2018-2020

563,734

Обласний-85%(479,174)

Сільський-15%

(84,56)

Відділ освіти,молоді та спорту

3

Реконструкція топкової  із встановленням твердопаливного котла у Юр’ївському навчально-виховному комплексі:загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів-дошкільному навчальному закладі Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області

2018-2020

 1114,826

Обласний-85%(947,602)

Сільський-15%

(167,224)

Відділ освіти,молоді та спорту

4

Реконструкція вузла обліку газу в Юр’ївському навчально-виховнрму комплексу

2018-2019

 122,1

сільський

Відділ освіти,молоді та спорту

5

Реконструкція вузла обліку газу в Новослобідському навчально-виховному комплексу

2018-2019

150,0

сільський

Відділ освіти,молоді та спорту

6

Виготовлення проектів на реконструкцію вузлів обліку газу :в Юр’ївському ФП;в АЗПСМ с. Волинцеве; в адмінбудівлі Юр’ївського старостинського округу

2019

90,0

сільський

КЗ «АЗПСМ»,Відділ ЖКГ

7

Реконструкція вузла обліку газу в Юр’ївському ФП

2019

 130,0

сільський

КЗ «АЗПСМ»,

8

Реконструкція вузла обліку газу в АЗПСМ с. Волинцеве

2019

150,0

сільський

КЗ «АЗПСМ»,

9

Реконструкція вузла обліку газу в адмінбудівлі Юр’ївського старостинського округу

2019

 130,0

сільський

Відділ ЖКГ

10

Встановленняенергозберігаючихламп в закладах освіти

2018-2020

1,2

Сільський

Відділ освіти,молоді та спорту

11

Встановлення енергозберігаючих ламп в закладах охорони здоров’я

2018-2020

0,6

Сільський

КЗ «АЗПСМ»,

12

Встановлення енергозберігаючих ламп в закладах культури

2018-2020

1,2

Сільський

Відділ культури,туризму та охорони культурної спадщини

13

Встановлення енергозберігаючих ламп в адмінбудівлях сільської ради

2018-2020

0,45

Сільський

Відділ ЖКГ

14

Закупка твердого палива для закладів оствіти

2018-2020

100,75/

123,5/

123,5

Сільський

Відділ освіти,молоді та спорту

15

Закупка твердого палива для закладів охорони здоров’я

2018-2020

36.4/

36.4/

36.4

Сільський

КЗ «АЗПСМ»,

16

Закупка твердого палива для закладів культури

2018-2020

21.0/

21.0/

21.0

Сільський

Відділ культури,туризму та охорони культурної спадщини

17

Закупка твердого палива для адмінбудівель сільської ради

2018-2020

52,0/

52,0/

52,0

Сільський

Відділ ЖКГ

18

Капітальний ремонт котла на твердопаливном топливі Новослобідська АЗПСМ

2018

2.0

Сільський

КЗ «АЗПСМ»,

19

Заміна дерев’яних віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові у Червоноозерському ФАП

2019

5,0

Сільський

КЗ «АЗПСМ»,

20

Заміна дерев’яних віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові у СБК с. Юр’єве, с. Волинцеве, с. Князівка

2019-2020

25,0

Сільський

Відділ культури,туризму та охорони культурної спадщини

21

Капітальний ремонт сільського Будинку культури в с. Нова Слобода

2018-2020

2812,221

ДФРН-90%

Сільський 10%

 

22

Вуличне освітлення на сонячних батареях в с. Чаплищі

( будівництво)

2018-2020

530,242 

Обласний-85%(450,706)

Сільський-15%

(79,536)

Відділ ЖКГ

23

Вуличне освітлення на сонячних батареях в с. Червоне Озеро

( будівництво)

2018-2020

424,853

Обласний-85%(361,125)

Сільський-15%

(63,728)

Відділ ЖКГ

24

Вуличне освітлення на сонячних батареях в с. Линове

( будівництво)

2018-2020

571,566

Обласний-85%(485,831)

Сільський-15%

(85,735)

Відділ ЖКГ

 

Разом по рокам

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

2561,492

 

 

 

 

 

 

3099,142

 

 

 

 

 

 

2595,194

Сільський-595,798    Обласний –1122,03

Державний-843,664

 

Сільський-1133,448    Обласний –1122,03

Державний-843,664

 

Сільський-629,50    Обласний –1122,031

Державний-843,663

 

 

Разом за Програмою

 

8255,828

Сільський-2358,746    Обласний –3366,091

Державний-2530,991

 


 

7. ОСНОВНІ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Программу планується реалізувати за такими основними напрямами:

- зменшення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів;

- відносне скорочення обсягу бюджетних видатків;

- обсяг залученного фінансування, яке спрямовуватиметься на фінансуванняз аходів Програм;

- забезпечення економії бюджетних коштів (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на утримання бюджетних установ, за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів.

 

Секретар сільської ради                                          О.А. Мірошнікова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи подобається вам наш сайт?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь