A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новослобідська громада
Конотопський район Сумської області

Про сільську цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки  

Дата: 12.03.2020 10:27
Кількість переглядів: 555

 

НОВОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПУТИВЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П'ЯТА СЕСІЯ СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н НЯ  № 103

 

від  06.02.2018 року

с. Нова Слобода

Про сільську цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки  

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конвенції «Про права дитини», Законів України: «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», „Про охорону дитинства”, «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про житловий фонд соціального призначення», постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 р.  № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, Новослобідська сільська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити сільську цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки згідно додатку 1. 

 2. Управлінню фінансів та бухгалтерського обліку сільської ради при формуванні та уточненні бюджету передбачати кошти на виконання реалізації Програми. 

3. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання Програми та щорічно розглядати підсумки її виконання. 

4. Контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійні комісії з питань з питань планування, бюджету, фінансів та соціально –  економічного розвитку та  з питань регламенту, депутатської етики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту, соціальної політики, прав людини, законності, запобігання і протидії корупції.

 

 

Сільський голова                                                         О.О. Гаркавенко

 

Додаток 1

 до рішення сільської ради № 103

від 06  лютого 2018 року


 

 

 

 

 

 

 


Сільська цільова соціальна

Програма 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки  

 

(далі – Програма)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Нова Слобода

2018 рік

1. Паспорт Програми
 

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Новослобідської  сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Указ президента України  №5/2018

«Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа»

 

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет Новослобідської сільської ради

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Новослобідської сільської ради

6.

Учасники програми

Фінансове управління, служба у справах дітей, виконком сільської ради

7.

Термін реалізації програми

2018 – 2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплекс-них програм)

Сільський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (тис.грн.), всього

150000,00

 

у тому числі:

 

9.1.

коштів районного бюджету

-

9.2.

коштів сільського бюджету

 150000,00

9.3.

коштів інших джерел

-

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма


            Сільську цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - Програма), розроблено виконавчим комітетом Новослобідської сільської ради на виконання Указу президента України  №5/2018 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа», Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, Закони України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про охорону дитинства”, Указ Президента України „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”. 

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей, станом на 01 січня 2018 року становить 12 дітей (  4 дітей-сирот, та 8 позбавлені батьківського піклування). З них 11  дітей влаштовані під опіку (піклування),   1  дитина влаштовані в будинок - інтернат сімейного типу) На квартирному обліку перебувають 3 дитини-сироти та 5 дітей з числа сиріт віком від 18 до 23 років. 

Сьогодні є проблемою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одні з них мають власне житло або частку, інші мають житло на праві користування, але часто це житло опікунів (піклувальників), і фактично діти мають право користуватися ним лише до 18 років або це житло батьків, які позбавлені батьківських прав, куди діти повернутися не можуть. Будинки, що належать дітям на праві приватної власності, потребують поточного або капітального ремонту. Часто вони в непридатному для проживання стані. 

Аналіз ситуації на місцях показує, що на частину житла, яке є у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не виготовлені правовстановлюючі документи. 

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх  числа на  2018 - 2020 роки  передбачає 
вжиття низки заходів із забезпечення дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 
  

3. Мета Програми

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 
Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах, строкової служби у Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі.   

 

4. Шляхи і засоби реалізації завдань Програми


         Вирішення житлової проблеми осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, можливо через: 
          - ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 
          - вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
         - упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

         - реконструкцію існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків у жилі; 

- вивчення потреби у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом; 

- ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла; 

- формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 

Програма розрахована на 2018-2020 роки.

  1. Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми

    Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджетів, районного бюджету, можуть також залучатись кошти з інших джерел, відповідно до чинного законодавства.  

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього витрат на вико-нання про-грами

У тому числі за роками

2018

2019

2020

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

150000,00

50000,00

50000,00

50000,00

Районний бюджет

 

 

 

 

Сільські та селищні ради

150000,00

50000,00

50000,00

50000,00

Усього

 

 

 

 

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Новослобідської сільської ради.

Про хід виконання Програми заслуховувати щорічно на засіданнях виконавчого комітету до 1 березня.

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії сільсьскої ради.

7. Очікувані результати

Виконання сільської цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2020 роки.

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Очікуваний результат

1

2

3

1.

Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа

Забезпечення збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

2.

Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та оцінки об’єму та вартості робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог, складання проектно-кошторисної документації на проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

3.

Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Реконструкція, поточний чи капітальний ремонт житла, до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми

4.

Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом

Визначення потреб у забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, формування бюджетних намірів для вирішення цього питання

5.

Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

Вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

6.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом

7.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Запобігання незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування

 

Секретар сільської ради                                                О.А. Мірошнікова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи подобається вам наш сайт?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь