A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новослобідська громада
Конотопський район Сумської області

Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує на навчання!

Дата: 11.06.2020 14:39
Кількість переглядів: 378

Фото без опису

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує отримати освіту за спеціальністю
 231 Соціальна робота.

 

Освітні програми першого (бакалаврського) освітнього рівня:

 • «Соціальна робота» зі спеціалізацією «Соціальна експертиза»;

 • «Соціальна педагогіка» зі спеціалізацією «Практична психологія»;

 • «Соціальна адвокація» зі спеціалізацією «Соціальні комунікації». 

 

Освітні програми другого (магістерського) освітнього рівня:

 • «Соціальна робота» зі спеціалізацією «Соціальне адміністрування»;

 • «Соціальна педагогіка» зі спеціалізацією «Соціальна медіація»;

 • «Моніторинг і оцінка соціальних програм» зі спеціалізацією «Менеджмент соціальних проектів і програм».

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

 

Унікальність першої освітньої програми «Соціальна робота» зі спеціалізацією «Соціальна експертиза» полягає в підготовці фахівця-універсала, здатного надавати широкий спектр соціальних послуг різним категоріям населення, готового до здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Такі фахівці відповідно до стандартів соціальних послуг і бачення Міністерства соціальної політики України, виступатимуть кейс-менеджерами випадків та організаторами екстреного втручання в найкращих інтересах дитини, вмітимуть здійснювати соціальну експертизу управлінських рішень у соціальній сфері, що вкрай актуально в умовах децентралізації влади.

Випускник цієї освітньої програми матиме знання теоретичних основ соціальної роботи, соціальної політики, системи соціального захисту населення, соціального підприємництва. Він вмітиме застосовувати технології соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг, організовувати громадську експертизу, проводити громадські слухання, буде обізнаним у різних галузях психології, здатним застосовувати знання з інклюзії при роботі з особами з інвалідністю.

У межах цієї програми студентам пропонується широкий спектр практик: від навчальної, де вони знайомляться з провідними організаціями різного типу, волонтерської, що дозволяє зануритися в професію, до низки стажерських практик у різних соціальних службах та неурядових організаціях, як-то ЦСССДМ, служби у справах дітей, кризові центри.

 

Особливістю другої освітньої програми «Соціальна педагогіка» зі спеціалізацією «Практична психологія» є орієнтація на підготовку фахівця, здатного здійснювати соціально-педагогічну діяльність в умовах освітніх закладів, надавати психолого-педагогічну підтримку дітям, їхнім батькам, молоді, людям з інвалідністю. Він вмітиме організовувати профілактичну роботу, розробляти просвітницько-профілактичні, соціально-реабілітаційні програми, спрямовані на забезпечення прав дітей, попередження девіантної поведінки і сімейного неблагополуччя, організовувати волонтерські групи. Вивчення фахових дисциплін забезпечує його здатність планувати й здійснювати соціально-педагогічну підтримку сімей та дітей з урахуванням провідної ознаки вразливості, здійснювати заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, булінгу, торгівлі людьми, різних видів девіантної поведінки.

Випускник не тільки розумітиме теоретичні основі та нормативно-правові засади інклюзивної освіти, а й буде зданим здійснювати соціально-педагогічну підтримку дітей з особливостями психофізичного розвитку. Він знатиметься на технологіях створення здоров`язбережувального середовища у громаді, зможе використовувати прикладну творчу діяльність, арт-терапевтичні техніки, ігрові форми роботи з  різними категоріями клієнтів. На відміну від попередньої освітньої програми, в цій – особливий акцент в організації практики робиться не стільки на спектрі соціальних агенцій різного типу і підпорядкування, скільки на напрямах роботи соціального педагога.

Студенти мають можливість пройти волонтерську, соціально-виховну, соціально-профілактичну, соціально-консультаційну, корекційно-реабілітаційну, дослідницьку практики, побувавши в закладах освіти різного типу, рекреаційних центрах, спеціалізованих соціальних службах, як-то: Телефонна «Гаряча лінія», центрах соціально-психологічної реабілітації, дружніх до молоді клініках тощо. Літня практика відбувається у оздоровчих таборах для дітей із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах тощо.

 

Третя освітня програма на першому (бакалаврському) рівні має назву «Соціальна адвокація» зі спеціалізацією «Соціальні комунікації». Створена вона як відповідь на новий виклик перед соціальним працівником – необхідність очолювати міжвідомчі команди в найкращих інтересах отримувачів соціальних послуг, розробляти дієві адвокаційні стратегії для захисту прав та інтересів уразливих категорій отримувачів соціальних послуг, представляти інтереси дітей, молоді та сімей.

Випускник окрім знань теоретичних основ соціальної роботи, соціальної політики, систем соціального захисту та соціального обслуговування населення, володіння базовими технологіями соціальної роботи буде здатний розробляти та проводити адвокаційні кампанії з використанням широкого арсеналу методів соціальної адвокації, вмітиме налагоджувати результативну соціальну комунікацію між різними суб’єктами соціальної роботи в громаді.

Навчальна та волонтерська практики пропонуються студентам як спосіб занурення в професію. Вони орієнтовані на вивчення профілактичного напряму роботи державних та НУО, а також дослідженню різних аспектів cімейно орієнтованої соціальної роботи. Із кожним наступним видом виробничої практики студенти мають можливість усе глибше занурюватися в соціально-реабілітаційну, правозахисну, соціально-корекційну, посередницьку роботу на базі таких соціальних агенцій, як: центри для внутрішньо переміщених осіб, громадські приймальні та ЦНАПи в ОТГ, служби у справах дітей, управління ювенальної превенції Національної поліції України тощо.

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

 

Перша освітня програма «Соціальна робота» зі спеціалізацією «Соціальне адміністрування» відповідає викликам сучасності, оскільки об`єднані територіальні громади наразі не тільки самостійно розробляють структуру соціальної роботи, а й змушені розбудовувати систему інтегрованих соціальних послуг, вивчати потреби в спеціалізованих соціальних послугах, вміти працювати на випередження кризових соціальних ситуацій. Такі громади чекають на фахівця, здатного здійснювати соціальне адміністрування, розробляти та впроваджувати соціальні проекти, розвивати соціальне підприємництво та активізовувати її мешканців. Випускник буде володіти знаннями про сучасні стратегії й стандарти надання соціальних послуг вразливими категоріям населення, вмітиме оцінювати їх якість. Він буде зданий розробляти й оптимально використовувати технології соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг, знаходити організаційно-управлінські рішення в нестандартних соціальних ситуаціях, налагоджувати міжвідомчу та міждисциплінарну взаємодію.

Студенти цієї освітньої програми отримують унікальну можливість на базі Центру соціальних технологій та інновацій відпрацювати навички організації та проведення соціальних досліджень, роботи з формами оцінки потреб сім`ї, розглянути основні механізми та інструменти виявлення дитини, яка зазнає жорстокого поводження, змоделювати роботу Комісії з питань захисту прав дитини органу опіки і піклування місцевої громади, відпрацювати навички роботи міжвідомчої команди у прийнятті рішень в інтересах дитини, інших уразливих категорій клієнтів. За час навчання вони мають 3 види практики: виробничу (стажерську), переддипломну та виробничу практика зі спеціалізації. А серед нових соціальних агенцій слід відзначити центри надання соціальних послуг і служби пробації.

 

Унікальність другої освітньої програми «Соціальна педагогіка» зі спеціалізацією «Соціальна медіація» полягає в підготовці фахівців, здатних попереджати та вирішувати соціальні конфлікти, застосовувати технологію «сімейної групової наради», здійснювати соціально-педагогічну підтримку неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом, та їхніх батьків, організовувати профілактичну роботу у партнерстві зі шкільними поліцейськими, розробляти просвітницькі програми з профілактики булінгу, насильства, дискримінації, торгівлі людьми, а також соціальні послуги в громаді в умовах деінституалізації (ДБСТ, патронатні та прийомні сім`ї тощо). У результаті, фахівець вмітиме проводити соціальні дослідження, розробляти профілактичні та корекційні програми для різних цільових груп, організовувати соціально-педагогічну роботу з сім'ями, особами з інвалідністю та дітьми з психофізіологічними особливостями в умовах освітніх закладів. Навчаючись у Центрі соціальних технологій та інновацій майбутні магістри мають можливість: відпрацювати навички заповнення форм обліку соціальної роботи з сім`ями, які перебувають у складних життєвих обставинах; розробити й реалізувати під супервізією просвітницько-профілактичні програми для різних цільових груп, соціальні проекти у галузі сімейно орієнтованої соціальної роботи. Студентам пропонується три види практики, а основними агенціями є заклади освіти, служби у справах дітей, центри медіації, неурядові організації.

 

Третя освітня програма «Моніторинг і оцінка соціальних програм» зі спеціалізацією «Менеджмент соціальних проектів та програм» є надзвичайно сучасною і вкрай актуальною для соціальної сфери України. Наразі є великий попит на фахівців соціальної роботи, які вміють не тільки розробляти соціальні програми і проекти, але й здійснювати оцінювання їх дієвості. Особливо актуалізується ця компетентність соціального працівника в умовах децентралізації влади. Громади зацікавлені у фахівцях, які знаються на управлінні, орієнтованому на результат, здатних розробляти інструменти моніторингу потреб населення у соціальних послугах, оцінювати якість надання соціальних послуг, розробляти оціночні інструменти відповідно до пропонованих Міністерством соціальної політики України стандартів.

Цей фахівець знатиме сучасні стратегії надання соціальних послуг, стандарти надання соціальних послуг різним групам населення, теоретичні основи оцінювання соціальних програм і проектів. Він вмітиме приймати управлінські рішення щодо побудови дієвої системи інтегрованих соціальних послуг в громаді, здійснювати підтримку системи програмного моніторингу організації. На базі Центру соціальних технологій та інновацій здійснюватиметься інтервізійна підтримка студентів. У процесі проходження виробничої практики передбачається менторська підтримка практиків з числа фахівців соціальних служб, ЦНАПів, Української асоціації з оцінювання.

Які переваги у навчанні?

 • Можливість навчатися он-лайн;

 • Можливість поєднувати навчання і роботу (навчання за індивідуальним графіком);

 • Менторська підтримка практиків і викладачів;

 • Індивідуальний підхід до побудови траєкторії навчання студента;

 • Високий рівень професіоналізму викладачів та студентоорієнтований підхід у навчанні;

 • Ми навчаємо на дослідженнях;

 • Можливість академічної мобільності (Остравський університет (м. Остарава, Чеська Республіка).

 

Контакти:

Детальну інформацію про можливість вступу на пропоновані освітні програми можна отримати за телефоном +380633250580 (Лях Тетяна Леонідівна), а також на сайті Київського університету імені Бориса Грінченка у розділі «Вступникам» (Правила прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра) за посиланням: http://kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/pravyla-pryiomu-2019/3580-pravyla-pryiomu-na-navchannia-dlia-zdobuttia-stupenia-bakalavra-mahistra-osvitno-kvalifikatsiinoho-rivnia-spetsialist.html


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи подобається вам наш сайт?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь