A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новослобідська громада
Конотопський район Сумської області

Інформація про виконання плану роботу з кадрами Новослобідської сільської ради за 2020 рік

Дата: 28.01.2021 08:23
Кількість переглядів: 691

 

 Відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи Новослобідської сільської ради в своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами. У питаннях організації і застосування методики служби в органах місцевого самоврядування та ведення кадрової роботи відділ керується відповідними рекомендаціями Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду України.

Протягом звітного періоду робота з кадрами  сільської ради проводилась відповідно до затвердженого плану роботи на 2020 рік.

Станом на кінець року загальна облікова чисельність посадових осіб місцевого самоврядування апарату та виконавчих органів сільської ради становить 41 особу; крім того працює 1– службовець; 1– робітник, зайнятий обслуговуванням органів місцевого самоврядування. 

Із загальної кількості працюючих посадових осіб місцевого самоврядування: мають вищу освіту 26 осіб, неповну, базову вищу освіту –  15.

У 2020 році відділом підготовлено Інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2019 рік до Путивльської  районної філії Сумського обласного центру зайнятості. Надана інформація щодо чисельності осіб з інвалідністю для складання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

         У звітному році відділом підготовлено 393 розпорядження з кадрових питань, з них: 325 -  з кадрових питань тривалого строку зберігання, 53 - про відпустки, 15 - про відрядження. Також відділом готувалися проєкти розпоряджень з основної діяльності, проєкти рішень на сесію сільської ради та її виконавчого комітету.  Підготовлено розпорядження «Про організацію роботи працівників Новослобідської сільської ради та працівників комунальних підприємств, закладів у період встановленого Кабінетом Міністрів України карантину», затверджено положення про дистанційну роботу працівників.

        Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження здійснюється відповідно до вимог нормативно-законодавчих актів, що регулюють ці питання, з проведенням конкурсного відбору, якщо інше не передбачено законодавством.

 Відділом організаційно-кадрової та інформаційної роботи проводилась робота щодо проведення конкурсів на заміщення вакантних посад із складанням письмових іспитів на перевірку знання законодавства; розроблені переліки питань для складання іспитів та екзаменаційні білети. Відділ відслідковує зміни в законодавстві та вносить відповідні зміни в переліки питань та екзаменаційні білети, надає консультації конкурсантам з питань підготовки та складання іспитів.

За звітний період було оголошено конкурси на заміщення 13 вакантних посад, підготовлено 20 протоколів засідань конкурсних комісій. Оголошення про проведення конкурсу публікувалися в районній газеті «Путивльські відомості», на офіційному вебсайті Новослобідської сільської ради. 

На роботу у 2020 році призначено 13 посадових осіб місцевого самоврядування. Звільнено 5 посадових осіб Новослобідської сільської ради. Проведено роботу щодо переведення працівників сільських рад, що приєдналися у зв’язку з реорганізацію сільських рад.

Новопризначені працівники письмово попереджені про обмеження повязані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, встановленими ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», ознайомлені з Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Звільнені працівники ознайомлені з обмеженнями після припинення діяльності, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,

У звітному році проводились конкурси на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів. Укладено 2 контракти з керівниками комунальних закладів Новослобідської сільської ради, звільнено – 3 керівника.

В 2020 році, відповідно до розпорядження сільського голови від 08.01.2020 № 05/07-03 «Про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами Новослобідської сільської ради покладених на них обов’язків і завдань за 2019 рік» проведена щорічна оцінка виконання посадовими особами сільської ради покладених на них завдань та обов’язків за підсумками 2019 року. Щорічній оцінці підлягали 20 посадових осіб апарату та структурних підрозділів. За результатами проведення щорічної оцінки в органі місцевого самоврядування 5 % посадових осіб одержали високу оцінку, 95 % - добру.

Відділом організаційно-кадрової та інформаційної роботи організовано проведення у Новослобідській сільській раді перевірок, передбачених Законом України «Про очищення влади», стосовно 12 новопризначених осіб. Інформація щодо початку проведення перевірки та її результат оприлюднено на офіційному вебсайті сільської ради.

Відділом організовано та забезпечено проведення 2 спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком, відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції».

У 2020 року здійснювався  контроль за своєчасним присвоєнням чергових рангів посадових осіб місцевого самоврядування. Вищі ранги присвоєно 5 посадовим особам місцевого самоврядування.

Щомісячно переглядався стаж служби в органах місцевого самоврядування і готувалися розпорядження про надбавку за вислугу років. Так, у 2020 року проведено підрахунок стажу та встановлені надбавки за вислугу років для 8 посадових осіб місцевого самоврядування.

У звітному році сформовано 13 особових справ посадових осіб місцевого самоврядування, та 2 особові справи керівників комунальних закладів, підприємств. Особові справи весь рік доповнювались копіями розпоряджень, довідок, свідоцтвами про підвищення кваліфікації, тощо. Розносились розпорядження сільського голови щодо надання відпусток в особові справи працівників сільської ради.

На даний час в сільській раді зберігається 43 особові справи працівників ради, 5 особових справ керівників комунальних підприємств, закладів.

У 2020 році проведено укомплектування і оформлення в архів особових справ звільнених працівників ради. Усі особові справи зберігаються у сейфі.

Протягом року вносились необхідні записи до трудових книжок. Працівники ознайомлюються з записами в трудовій книжці, що підтверджується підписом в особовій картці працівника. Трудові книжки та книга обліку трудових книжок зберігаються в сейфі у відділі організаційно-кадрової та інформаційної роботи.

Відділом у  2020 році проведено аналіз посадових інструкцій, та внесені відповідні зміни до них у зв’язку із внесенням змін до діючого законодавства.

У звітному році щодо працівників сільської ради та керівників комунальних підприємств службові розслідування, службові перевірки не проводились.

У 2020 році працівники Новослобідської сільської ради підвищували кваліфікацію в Сумському центрі післядипломної освіти, Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Відомості про проходження навчання та підвищення кваліфікації ведуться в окремому журналі.

Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації пройшли 14 посадових осіб місцевого самоврядування.

Працівники сільської ради взяли участь у 39 короткострокових навчальних курсах підвищення кваліфікації.

У навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області пройшла навчання 1 особа.

1 особа навчається за державним замовленням за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Крім того протягом року посадові особи місцевого самоврядування активно брали участь у конференціях, форумах, фахових семінарах,навчальних візитах, тренінгах, майстер-класах, а також проходили онлайн - навчання.

До Путивльської районної філії Сумського обласного центру зайнятості підготовлено 8 звітів щодо попиту на робочу силу за формою № 3-ПН.

         Розпорядженням сільського голови від 28.12.2020 № 289/07-03 «Про затвердження кадрового резерву на 2021 рік» затверджений кадровий резерв посадових осіб місцевого самоврядування на 2021 рік та організовано складання особистих річних планів особами, які зараховані до кадрового резерву Новослобідської сільської ради та її виконавчих органів.  

        Особи з кадрового резерву протягом року залучались до вивчення стану справ за відповідними напрямками на місцях, до підготовки листів, проектів розпоряджень сільського голови, проектів рішень виконавчого комітету.

В сільській раді організовано проведення стажування 3 посадових осіб місцевого самоврядування.

Відділом здійснювався облік військовозобов’язаних і призовників. На всіх військовозобовязаних заведені особові картки, які ведуться по групам обліку.

До військового комісаріату надавалися звіти щодо кількості чоловіків, які працюють в сільській раді, список працюючих військовозобов’язаних, списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, звіт про чисельність військовозобов’язаних згідно з переліками посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час,  повідомлення про зміну облікових даних працівників. Велися журнали обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних військових комісаріатів Новослобідської сільської ради, журнал обліку перевірок стану військового обліку, книга обліку передачі бланків спеціального військового обліку, військових квитків та особових карток Новослобідської сільської ради, книга обліку бланків спеціального військового обліку Новослобідської сільської ради. У грудні з Путивльським районним військовим комісаріатом проведено звірку облікових даних військовозобовязаних.  

Новоприйняті працівники ознайомленні з правилами військового обліку призовників і військовозобовязаних.

Відділом опрацьовано 17 листків непрацездатності, видано 1 довідку з місця роботи працівників, надавались копії трудових книжок для оформлення пенсій, здійснювалось листування з кадрових питань.

Протягом 2020 року велися наступні журнали та книги:

- книга обліку трудових книжок і вкладишів до них;

- журнал обліку відпусток;

- журнал обліку осіб, направлених у відрядження в межах Україн та за кордон;

- журнал реєстрації розпоряджень сільського голови з кадрових питань тривалого строку зберігання;

- журнал реєстрації розпоряджень сільського голови про надання щорічних оплачуваних відпусток, відпусток у звязку з навчанням;

- журнал реєстрації розпоряджень сільського голови про короткострокові відрядження в межах України та за кордон;

- журнал реєстрації розпоряджень сільського голови про дисциплінарні стягнення;

- книга обліку видачі довідок про стаж, місце роботи;

- журнал обліку актів службових розслідувань та доповідних записок за результатами службових перевірок;

- журнал обліку особових справ;

- журнал реєстрації листків непрацездатності;

- журнал обліку осіб з інвалідністю;

- журнал ознайомлення  працівників з колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, технікою безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці;

   - журнал обліку звільнених працівників та ін.;

Протягом року надавались консультації з кадрових питань структурним підрозділам, комунальним підприємствам, закладам сільської ради.

Затверджено графік відпусток розпорядженням сільського голови від 28.12.2020 № 290/07-03 «Про затвердження графіку відпусток працівників Новослобідської сільської ради на 2020 рік».

Готувалися відповіді на листи та інше.

Працівники відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи протягом 2020 року проводили іншу роботу, пов’язану із законодавством про працю та службу в органах місцевого самоврядування, а також інші додаткові доручення та завдання.

 

Головний спеціаліст відділу

організаційно-кадрової та

інформаційної роботи

Новослобідської сільської ради                              Ганна БІЛОКОПИТОВА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи подобається вам наш сайт?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь