Новослобідська громада
Конотопський район Сумської області

Інформація про виконання плану роботу з кадрами Новослобідської сільської ради за 2021 рік

Дата: 06.01.2022 16:58
Кількість переглядів: 457

  Фото без опису

 

 

   Відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи Новослобідської сільської ради в своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами. У питаннях організації і застосування методики служби в органах місцевого самоврядування та ведення кадрової роботи відділ керується відповідними рекомендаціями Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду України.

   Кадрова робота в сільській раді проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

  Постійно проводиться моніторинг нових нормативно-правових актів, що стосуються кадрової роботи в органах місцевого самоврядування.

  Протягом звітного періоду робота з кадрами  сільської ради проводилась відповідно до плану роботи, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 26.01.2021 року № 20 «Про  затвердження плану роботи з кадрами Новослобідської сільської ради на 2021 рік».

  Структура Новослобідської сільської ради налічує 11 відділів.

 Станом на кінець року загальна облікова чисельність посадових осіб місцевого самоврядування апарату та виконавчих органів сільської ради становить 39 осіб; крім того в апараті ради працює 1 особа за контрактом, 3– службовця; 1 – робітник, зайнятий обслуговуванням органів місцевого самоврядування. 

  У 2021 році відділом підготовлено Інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2020 рік до Путивльської  районної філії Сумського обласного центру зайнятості. Надана інформація щодо чисельності осіб з інвалідністю для складання звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

         У звітному році відділом підготовлено 446 розпоряджень з кадрових питань, з них: 333 -  з кадрових питань тривалого строку зберігання, 89 - про відпустки, 24 - про відрядження. Також відділом готувалися проєкти розпоряджень з основної діяльності, проєкти рішень на сесію сільської ради та її виконавчого комітету. 

     Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження здійснюється відповідно до вимог нормативно-законодавчих актів, що регулюють ці питання, з проведенням конкурсного відбору, якщо інше не передбачено законодавством.

 Відділом організаційно-кадрової та інформаційної роботи проводилась робота щодо проведення конкурсів на заміщення вакантних посад із складанням письмових іспитів на перевірку знання законодавства; розроблені переліки питань для складання іспитів та екзаменаційні білети. Відділ відслідковує зміни в законодавстві та вносить відповідні зміни в переліки питань та екзаменаційні білети, надає консультації конкурсантам з питань підготовки та складання іспитів.

   За звітний період було оголошено конкурси на заміщення 6 вакантних посад, підготовлено 13 протоколів засідань конкурсних комісій. Оголошення про проведення конкурсу публікувалися в газеті «Путивльські відомості», «Сільські горизонти» та на офіційному вебсайті Новослобідської сільської ради. 

   На роботу у 2021 році призначено 15 працівників, звільнено - 11. Проведено роботу щодо переведення працівників сільських рад, що приєдналися у зв’язку з реорганізацію сільських рад.

  Новопризначені працівники письмово попереджені про обмеження пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, встановленими ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», ознайомлені з Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

   Звільнені працівники ознайомлені з обмеженнями після припинення діяльності, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,

   У звітному році проводились конкурси на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів. Укладено 2 контракти з керівниками комунальних закладів Новослобідської сільської ради, 2 -додаткові угоди до контрактів, звільнено – 1 керівника.

  В 2021 році, відповідно до розпорядження сільського голови проведена щорічна оцінка виконання посадовими особами сільської ради покладених на них завдань та обов’язків за підсумками 2020 року. Щорічній оцінці підлягали 19 посадових осіб апарату та структурних підрозділів. За результатами проведення щорічної оцінки в органі місцевого самоврядування 5,3 % посадових осіб одержали високу оцінку, 94,7 % - добру.

  Відділом організовано проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування Новослобідської сільської ради. Атестації підлягало 22 працівника, за її результатами всі працівники атестовані та відповідають займаній посаді.

  Відділом організаційно-кадрової та інформаційної роботи організовано проведення у Новослобідській сільській раді перевірок, передбачених Законом України «Про очищення влади», стосовно 4 новопризначених осіб. Інформація щодо початку проведення перевірки та її результат оприлюднено на офіційному вебсайті сільської ради.

  Організовано та забезпечено проведення 1 спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком, відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції».

   У 2021 року здійснювався  контроль за своєчасним присвоєнням чергових рангів посадових осіб місцевого самоврядування. Вищі ранги присвоєно 2 посадовим особам місцевого самоврядування.

  Щомісячно переглядався стаж служби в органах місцевого самоврядування і готувалися розпорядження про надбавку за вислугу років. Так, у 2021 року проведено підрахунок стажу та встановлені надбавки за вислугу років для 12 посадових осіб місцевого самоврядування.

  У звітному році сформовано 14 особових справ посадових осіб місцевого самоврядування, та 2 особові справи керівників комунальних закладів, підприємств. Особові справи весь рік доповнювались копіями розпоряджень, довідок, свідоцтвами про підвищення кваліфікації, тощо. Розносились розпорядження сільського голови щодо надання відпусток в особові справи працівників сільської ради.

  У 2021 році проведено укомплектування і оформлення в архів особових справ звільнених працівників ради. Усі особові справи зберігаються у сейфі.

  Протягом року вносились необхідні записи до трудових книжок. Працівники ознайомлюються з записами в трудовій книжці, що підтверджується підписом в особовій картці працівника. Трудові книжки та книга обліку трудових книжок зберігаються в сейфі у відділі організаційно-кадрової та інформаційної роботи.

    Проводилась робота щодо подачі сканованих трудових книжок працівників сільської ради. Для оцифрування направлено 29 трудові книжки, а також інші документи про підтвердження стажу працівників.

  Опрацьовано 15 паперових та 11 електронних листків непрацездатності.

  Відділом у  2021 році проведено аналіз посадових інструкцій, та внесені відповідні зміни до них у зв’язку із внесенням змін до діючого законодавства, зміною структури сільської ради.

  У звітному році щодо працівників сільської ради та керівників комунальних підприємств службові розслідування, службові перевірки не проводились.

  Відомості про проходження навчання та підвищення кваліфікації ведуться в окремому журналі. Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації пройшли 21 посадова особа місцевого самоврядування. Працівники сільської ради взяли участь у 29 короткострокових навчальних курсах підвищення кваліфікації.

  Крім того протягом року посадові особи місцевого самоврядування активно брали участь у конференціях, форумах, фахових семінарах, навчальних візитах, тренінгах, майстер-класах, а також проходили онлайн - навчання.

  До Путивльської районної філії Сумського обласного центру зайнятості підготовлено 11 звітів щодо попиту на робочу силу за формою № 3-ПН.

   Розпорядженням сільського голови від 28.12.2020 № 289/07-03 «Про затвердження кадрового резерву на 2021 рік» затверджений кадровий резерв посадових осіб місцевого самоврядування на 2021 рік та організовано складання особистих річних планів особами, які зараховані до кадрового резерву Новослобідської сільської ради та її виконавчих органів.  

        Особи з кадрового резерву протягом року залучались до вивчення стану справ за відповідними напрямками на місцях, до підготовки листів, проектів розпоряджень сільського голови, проектів рішень виконавчого комітету.

  У звітному періоді стажування проходила 1 посадова особа, за результатами якої призначена на вищу посаду.

  Відділом здійснювався облік військовозобов’язаних і призовників. В апараті та самостійних структурних підрозділах на військовому обліку перебуваються 7 працівників. На всіх військовозобов’язаних заведені особові картки, які ведуться по групам обліку.

  До військового комісаріату надавалися повідомлення про зміну облікових даних, звіти щодо кількості чоловіків, які працюють в сільській раді, список працюючих військовозобов’язаних, списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць. Готується до подання до військомату звіту про чисельність військовозобов’язаних згідно з переліками посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час. Велися журнали обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних військових комісаріатів Новослобідської сільської ради, книга обліку передачі бланків спеціального військового обліку, військових квитків та особових карток Новослобідської сільської ради, книга обліку бланків спеціального військового обліку Новослобідської сільської ради.    У жовтні проведено звірку облікових даних військовозобов’язаних у Третьому відділу Конотопського РТЦК та СП. Здійснено оповіщення 1 військовозобов’язаного і 1 призовника та забезпечено явку за цим викликом.

  Новоприйнятих працівників ознайомлено з правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних.

  Відділом видано 1 довідку з місця роботи працівників, надавались копії трудових книжок для оформлення пенсій, здійснювалось листування з кадрових питань. Складено 12 табелів обліку робочого часу.

  Протягом 2021 року велися кадрові журнали та книги.

 Протягом року надавались консультації з кадрових питань структурним підрозділам, комунальним підприємствам, закладам сільської ради.

  Затверджено графік відпусток розпорядженням сільського голови від 28.12.2021 № 332/07-03 «Про затвердження графіку відпусток працівників Новослобідської сільської ради на 2022 рік».

  Розпорядженням від 28.12.2021 № 333/07-03 «Про затвердження кадрового резерву на 2022 рік» затверджено кадровий резерв на 2022 рік.

  Постійно велась робота з листування з органами влади та організаціями всіх рівнів, вчасно подавались звіти та запитувана інформація.

  Працівники відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи протягом 2021 року проводили іншу роботу, пов’язану із законодавством про працю та службу в органах місцевого самоврядування, а також інші додаткові доручення та завдання.

Головний спеціаліст відділу

організаційно-кадрової та

інформаційної роботи

Новослобідської сільської ради                                       Ганна ГУДІМОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи подобається вам наш сайт?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь